امیر صنعت نوین پخش کننده تایمر 24 ساعته هگر فرانسه و تبن آلمان در ایران می باشد.

مشاهده

امیر صنعت نوین مرکز پخش انواع تایمر پریزدار در ایران می باشد.

مشاهده

امیر صنعت نوین مرکز پخش انواع تایمر ثانیه و دقیقه در ایران می باشد.

مشاهده