امیر صنعت نوین ارائه دهنده انواع میکروسوئیچ بدنه باکالیت و فلزی در ایران می باشد.

مشاهده

امیر صنعت نوین بزرگترین نماینده و عامل فروش انواع میکروسوئیچ آسانسوری و بالابر با

مشاهده

امیر صنعت نوین نماینده فروش میکرو سوئیچ موژن1

مشاهده