امیر صنعت نوین فروشنده انواع شاسی قطره ای چینی و تایوانی در ایران می باشد.

مشاهده

امیر صنعت نوین پخش کننده سیگنال بیزردار 220 ولت و 24 ولت در ایران می باشد.

مشاهده

امیر صنعت بهترین توزیع کننده سیگنال در همه ی ولتاژها در ایران می باشد.

مشاهده