امیر صنعت نوین

امیر صنعت نوین

امیر صنعت نوین توزیع کننده انواع میکروسوئیچ ، بوش باتون ، تایمر ، شاسی جرثقیل و جو استیک ، آلارم و چراغ گردان ، کانکتورهای 4 الی 64 پین ، عامل فروش محصولات میکرو ، رعد ، پارسا ، برنا ، ترانس جریانهای هریس و مگ
امیر صنعت نوین